വടകരയില്‍ അട്ടിമറി..? എല്‍ഡിഎഫിന് മുന്നറിയിപ്പ്.. കെ.കെ രമ കുതിക്കുന്നു | Freepress Kerala| K K Rema

വടകരയിൽ കെ.കെ രമയ്ക്ക് പിന്തുണയേറുന്നു, യുഡിഎഫ്- എൽഡിഎഫ് പോരാട്ടത്തിൽ വിജയം ആർക്കൊപ്പം?

#Freepresskerala​ #KKRema#ManayathChandran#LDF#UDF #Latestnewskerala​ #Election2021​ #Keralaelectionnews​ #Electionupdates​ #electionupdates​ #Electionbulletin

[

Newsletter

Enter your email address to subscribe to this site and receive notifications of new posts by email.

Be the first to comment

Leave a Reply