Ojcowski Park Narodowy – Dolina Prądnika

Dolina bogata w formy przyrodnicze, kulturowe, krajobrazowe oraz geomorfologiczne. Przeważająca jej część należy do Ojcowskiego Parku Narodowego. Ma swój początek w Sułoszowej. Powszechnie uważana za najładniejszą dolinę Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
Dolina zbudowana jest głównie z wapieni z okresu górnej jury i kredy sprzed 150 milionów lat. Jest to jar krasowy o prostopadłych skalistych zboczach i płaskim dnie. Wzmożona erozja boczna doprowadziła do powstania w niej teras skalnych, czyli spłaszczeń, które tworzą malownicze bramki, iglice skalne i inne formy skałkowe (np. Krakowska Brama, Igła Deotymy). Na zachowanych poziomach terasowych wznoszą się ruiny zamku w Ojcowie oraz zamek w Pieskowej Skale

https://www.youtubepp.com/watch?v=WcMgU7Jmyzg

Newsletter

Enter your email address to subscribe to this site and receive notifications of new posts by email.

Be the first to comment

Leave a Reply